Valberedning och Revisorer

Valberedning

Valberedningen består av

 • Ulf Ellingsen (sammankallande)
 • Maria Henriksson
 • Olof Hill

som har till uppgift att

        Till Årsmötet lämna förslag på

 • Ordförande
 • Styrelseledamöter
 • Styrelsesuppleanter
 • Revisorer
 • Revisorssuppleant

        Till Höstmötet lämna förslag på

 • Kommittéordförande och övriga ledamöter för följande kommettéer:

          Bana, Dam, Herr, Elit/Junior, Klubbhus, Medlemmar, Regel &
          Hcp, Sponsor, Senior, Tävling, HandiGolf samt Idrotts-, Seriespels- och 
          Utbildningsansvariga

 

Revisorer

Ordinarie

 • Gert Rahm
 • Maria Danielsson

Suppleant

 • Conny Lundström