Medlemsskap och avgifter 2021

Vi har flera förmånliga medlemskapsalternativ och har samlat allt på denna sida för en enkel överblick. Har du frågor om medlemskap så tveka inte utan ring till oss så får du hjälp. Årsavgiften till Lundsbrunn GK består av både Medlemsavgift och Spelavgift.

Fullbetalande medlemmar

Medlemskap 1

Totalsumma

---------- Varav ----------

Spelrätts-innehav

Mervärden *

Medlemsavgift

Spelavgift

A

B

C

D

E

Senior 22-24 år

5 250 kr

750 kr

4 500 kr

Nej

v

v

v

v

v

Senior 25 år och äldre

5 650 kr

750 kr

4 900 kr

Nej

v

v

v

v

v

5 250 kr

750 kr

4 500 kr

Ja

v

v

v

v

v

Make / Sambo

5 400 kr

750 kr

4 650 kr

Nej

v

v

v

v

v

5 000 kr

750 kr

4 250 kr

Ja

v

v

v

v

v

Junior   0-12 år

750 kr

375 kr

375 kr

Nej

v

     

v

Junior 13-18 år

1 400 kr

375 kr

1 025 kr

Nej

v

     

v

Junior 19-21 år

1 850 kr

375 kr

1 475 kr

Nej

v

     

v

Familjepris 2
(max 2 seniorer):
11 200 kr
11 600 kr
12 000 kr

 

Senior
Junior

Rabatterad
Rabatterad2
1
0

v
v

v

v

v

v
v

* Mervärden:
A: Samarbete med Skövde GK och Falköpings GK.
Under perioden december 2020 - 1 april 2021:
* Fritt spel på Skövde GK Norra banan


Under perioden 14 april - 15 oktober 2021:
* Fritt spel 5 rundor på Skövde GK (valfria banor)
* Fritt spel 5 rundor på Falköpings GK (valfria banor)
Vill man spela fler rundor är greenfeen reducerad till 275 kr vardagar, och 300 kr lördag/söndag/helgdag.
Dessa erbjudanden kan inte nyttjas mellan kl. 09.00 - 13.00 lördag/söndag/helgdag. Då gäller ordinarie greenfee på respektive klubb. Vid tävling betalas tävlingsgreenfee på aktuell klubb.
Om du byter klubb från Skövde GK eller Falköpings GK kan du inte utnytta samarbetsmervärdena under de 12 första månaderna efter bytet. Undantag ges för byte av bostads- eller arbetsort.
Samarbete med Lidköpings GK:
Spelbiljetter för fem rundor kan köpas på Lidköpings GK för endast 800 kr (motsvarar greenfeepris på 160 kr).
B: Rangekontot laddas med ett värde av 300 kr att utnyttja under 2021.
C: En personlig greenfeebiljett som kan användas av en gäst i samma boll som dig själv under 2021.
D: Gäst till fullvärdig medlem får 100 kr i greenfeerabatt per tillfälle. (Kan ej kombineras med andra rabatter.)
E: Reducerad greenfee vid spel på vänklubbar.

1 Alla som fyller 80 år under året, eller som redan är äldre, får 50% rabatt på medlemskapet (medlemsavgift och spelavgift) oavsett medlemskapstyp.
2 Familjepris avser pristak för max 2 seniorer inklusive obegränsat antal juniorfamiljemedlemmar där samtliga är folkbokförda på samma adress.

Ej fullbetalande medlemmar

 

Medlemskap 1

 

Totalsumma

 ---------- Varav ----------

 

Spelrätt

Medlemsavgift

Spelavgift

Heltidsstuderande senior 3

1 950 kr

750 kr

1 200 kr

Nej

Nybörjarmedlem 4

3 000 kr

750 kr

2 250 kr

Nej

Vardagsmedlem 5

3 300 kr

750 kr

2 550 kr

Nej

Pensionärsmedlem 9 hål 6

3 050 kr

750 kr

2 300 kr

Nej

Bonusmedlem 7

2 500 kr

750 kr

1 750 kr

Nej

Distansmedlem 8

1 950 kr

750 kr

1 200 kr

Nej

Greenfeemedlem 9
utan greenfeebiljetter
inklusive 2 greenfeebiljetter
inklusive 5 greenfeebiljetter


750 kr
1 550 kr
2 400 kr


750 kr
750 kr
750 kr


0 kr
800 kr
1650 kr


Nej
Nej
Nej

1 Alla som fyller 80 år under året, eller som redan är äldre, får 50% rabatt på medlemskapet (medlemsavgift och spelavgift) oavsett medlemskapstyp.
3 Heltidsstuderande senior ska i samband med betalningen lämna in studieintyg för studier under spelåret.
4 Nybörjarmedlemskap erbjuds andra och tredje året efter kursåret och ger endast fritt spel på Lundsbrunn GK. På övriga banor betalas ordinarie greenfee.
5 Vardagsmedlem spelar fritt på Lundsbrunn GK på vardagar. Vid spel på helger betalas greenfee rabatterad med 100 kr alternativt tävlingsgreenfee vid tävling.
6 Pensionärsmedlemkapet har åldersgräns 65 år (innevarande år) och ger fritt spel på 9 hål / dag på Lundsbrunn GK. Vill man spela fler hål samma dag betalas greenfee rabatterad med 50 kr för dessa.
7 För bonusmedlemskap krävs att man är fullbetalande medlem i en annan golfklubb, och betalar mer än 4 000 kr till sin hemmaklubb.
8 För distansmedlemskap krävs att man bor minst 8 mil från Lundsbrunn GK närmsta körväg beräknad enligt Google Maps.
9 Greenfeemedlem betalar greenfee rabatterad med 100 kr på Lundsbrunn GK alla dagar. Vid tävling betalas tävlingsgreenfee.

Medlemmar utan spelrättighet

Medlemskap

Medlemsavgift

Spelavgift

Spelrätt

PASSIVA MEDLEMMAR 10
Senior med spelrätt
Junior med spelätt
Junior


550 kr
350 kr
100 kr


Nej
Nej
Nej


Ja
Ja
Nej

Stödjande medlem

300 kr

Nej

Nej

 10 Medlemmar med spelrättsbevis måste meddela senast 28/2 spelåret att man önskar passivt medlemskap.