Medlemsskap och avgifter 2019

Vi har flera förmånliga medlemskapsalternativ och har samlat allt på denna sida för en enkel överblick. Har du frågor om medlemskap så tveka inte utan ring till oss så får du hjälp. Årsavgiften till Lundsbrunn GK består av både Medlemsavgift och Spelavgift.

Fullbetalande medlemmar

Alla fullbetalande medlemmar i Lundsbrunn GK ges möjligheten till att spela fritt på på 63 hål (Lundsbrunn 18 hål, Skövde 27 hål och Lidköping 18 hål) under 2019.

 

Medlemskap

Medlemsavgift

Spelavgift

Spelrätt

Mervärden *

1

2

3

4

5

6

Senior 22-24 år

750 kr

4 300 kr

Nej

v

v

v

v

v

v

Senior 25 år och äldre

750 kr

4 700 kr

Nej

v

v

v

v

v

v

750 kr

4 300 kr

Ja

v

v

v

v

v

v

Make / Sambo

750 kr

4 450 kr

Nej

v

v

v

v

v

v

750 kr

4 050 kr

Ja

v

v

v

v

v

v

Junior född 1998 - 2000

375 kr

1 425 kr

Nej

v

 

 

 

v

v

Junior född 2001 - 2006

375 kr

975 kr

Nej

v

 

 

 

v

v

Junior född 2007 - 2019

375 kr

325 kr

Nej

v

 

 

 

v

v

Familjepris 1
(max 2 seniorer):
10 800 kr
11 200 kr
11 600 kr

 Senior
 Junior

Rabatterad
Rabatterad2
1
0

v
v

v

v

v

v
v

v
v

* Mervärden:
1: Fritt spel alla dagar på Lidköpings GK (2019) och Skövde GK (2019-2021).
    De bästa speltiderna på lördagar och söndagar mellan 09.00-12.00 är reserverade för fullbetalda medlemmar,
    och går att boka fr.o.m. tre dagar innan. (Övriga kan boka en dag innan, och kansliet kan ta emot vissa gruppbokningar.)
    Skövde GK och Lundsbrunn GK har kommit överens om att nytt medlemskap ges i den klubb man
    har kortast beräknad körtid till enligt Google Maps för att få förmånen med fritt spel, om inte
    familjemedlem redan är medlem i Lundsbrunn GK.
2: Rangekortet laddas med 30 släpp. (Har man inget kort köper man kortet för 75 kr.)
3: En personlig greenfeebiljett som kan användas av en gäst i samma boll som dig själv.
4: Gäst till fullvärdig medlem får 100 kr i greenfeerabatt per tillfälle.
    (Kan ej kombinerasmed andra rabatter.)
5: Rabatterat pris på medlemskap på STC Götene.
6: Reducerad greenfee vid spel på vänklubbar. 

1 Familjepris avser pristak för max 2 seniorer inklusive obegränsat antal juniorfamiljemedlemmar där samtliga är folkbokförda på samma adress

Ej fullbetalande medlemmar

Medlemskap

Medlemsavgift

Spelavgift

Spelrätt

Heltidsstuderande senior 1

750 kr

1 100 kr

Nej

Nybörjarmedlem 2

750 kr

2 250 kr

Nej

Vardagsmedlem 3

750 kr

2 450 kr

Nej

Pensionärsmedlem 9 hål 4

750 kr

2 200 kr

Nej

Distansmedlem 5

750 kr

1 100 kr

Nej

Greenfeemedlem 6
utan greenfeebiljetter
inklusive 2 greenfeebiljetter
inklusive 5 greenfeebiljetter


750 kr
750 kr
750 kr


0 kr
750 kr
1600 kr


Nej
Nej
Nej

1 Heltidsstuderande senior ska i samband med betalningen lämna in studieintyg för studier
   under spelåret.
2 Nybörjarmedlemskap erbjuds andra och tredje året efter kursåret och ger endast fritt spel på
   Lundsbrunn GK. På övriga banor betalas ordinarie greenfee.
3 Vardagsmedlem spelar fritt på Lundsbrunn GK på vardagar. Vid spel på helger betalas greenfee
   motsvarande VGF-rabatt alternativt tävlingsgreenfee vid tävling.
4 Pensionärsmedlemkapet har åldersgräns 65 år (innevarande år) och ger fritt spel på 9 hål / dag
   på Lundsbrunn GK. Vill man spela fler hål samma dag betalas greenfee för dessa.
5 För distansmedlemskap krävs att man bor minst 8 mil från Lundsbrunn GK närmsta körväg
   beräknad enligt Google Maps.
6 Greenfeemedlem betalar greenfee motsvarande VGF-rabatt på Lundsbrunn GK alla dagar. Vid
   tävling betalas tävlingsgreenfee.

Medlemmar utan spelrättighet

Medlemskap

Medlemsavgift

Spelavgift

Spelrätt

PASSIVA MEDLEMMAR 1
Senior med spelrätt
Junior


550 kr
100 kr


Nej
Nej


Ja
Nej

Stödjande medlem

300 kr

Nej

Nej

 1 Medlemmar med spelrättsbevis måste meddela senast 28/2 spelåret att man önskar passivt
    medlemskap.