Medlemsskap och avgifter 2020

Vi har flera förmånliga medlemskapsalternativ och har samlat allt på denna sida för en enkel överblick. Har du frågor om medlemskap så tveka inte utan ring till oss så får du hjälp. Årsavgiften till Lundsbrunn GK består av både Medlemsavgift och Spelavgift.

Seniorrabatt 80+

Alla som fyller 80 år under året eller som redan är äldre får 50% rabatt på medlemskapet (medlemsavgift och spelavgift) oavsett medlemskapstyp.

 

Fullbetalande medlemmar

Medlemskap

Totalsumma

---------- Varav ----------

Spelrätts-innehav

Mervärden *

Medlemsavgift

Spelavgift

1

2

3

4

5

6

Senior 22-24 år

5 150 kr

750 kr

4 400 kr

Nej

v

v

v

v

v

v

Senior 25 år och äldre

5 550 kr

750 kr

4 800 kr

Nej

v

v

v

v

v

v

5 150 kr

750 kr

4 400 kr

Ja

v

v

v

v

v

v

Make / Sambo

5 300 kr

750 kr

4 550 kr

Nej

v

v

v

v

v

v

4 900 kr

750 kr

4 150 kr

Ja

v

v

v

v

v

v

Junior   0-12 år

700 kr

375 kr

325 kr

Nej

v

     

v

v

Junior 13-18 år

1 350 kr

375 kr

975 kr

Nej

v

     

v

v

Junior 19-21 år

1 800 kr

375 kr

1 425 kr

Nej

v

     

v

v

Familjepris 1
(max 2 seniorer):
11 000 kr
11 400 kr
11 800 kr

 

Senior
Junior

Rabatterad
Rabatterad2
1
0

v
v

v

v

v

v
v

v
v

* Mervärden:
1: Fritt spel alla dagar på Skövde GK.
Skövde GK och Lundsbrunn GK har kommit överens om att nytt medlemskap ges i den klubb man
har kortast beräknad körtid till enligt Google Maps för att få förmånen med fritt spel, om inte
familjemedlem redan är medlem i Lundsbrunn GK.
2: 10% rabatt på alla typer av golflektioner på Lundsbrunn GK.
3: Rangekortet laddas med 30 släpp. (Har man inget kort köper man kortet för 75 kr.)
43: En personlig greenfeebiljett som kan användas av en gäst i samma boll som dig själv.
5: Gäst till fullvärdig medlem får 100 kr i greenfeerabatt per tillfälle.
    (Kan ej kombinerasmed andra rabatter.)
6: Reducerad greenfee vid spel på vänklubbar.

1 Familjepris avser pristak för max 2 seniorer inklusive obegränsat antal juniorfamiljemedlemmar där samtliga är folkbokförda på samma adress

Ej fullbetalande medlemmar

 

Medlemskap

 

Totalsumma

 ---------- Varav ----------

 

Spelrätt

Medlemsavgift

Spelavgift

Heltidsstuderande senior 1

1 900 kr

750 kr

1 150 kr

Nej

Nybörjarmedlem 2

3 000 kr

750 kr

2 250 kr

Nej

Vardagsmedlem 3

3 250 kr

750 kr

2 500 kr

Nej

Pensionärsmedlem 9 hål 4

3 000 kr

750 kr

2 250 kr

Nej

Distansmedlem 5

1 900 kr

750 kr

1 150 kr

Nej

Greenfeemedlem 6
utan greenfeebiljetter
inklusive 2 greenfeebiljetter
inklusive 5 greenfeebiljetter


750 kr
1 550 kr
2 400 kr


750 kr
750 kr
750 kr


0 kr
800 kr
1650 kr


Nej
Nej
Nej

1 Heltidsstuderande senior ska i samband med betalningen lämna in studieintyg för studier
   under spelåret.
2 Nybörjarmedlemskap erbjuds andra och tredje året efter kursåret och ger endast fritt spel på
   Lundsbrunn GK. På övriga banor betalas ordinarie greenfee.
3 Vardagsmedlem spelar fritt på Lundsbrunn GK på vardagar. Vid spel på helger betalas greenfee
   rabatterad med 100 kr alternativt tävlingsgreenfee vid tävling.
4 Pensionärsmedlemkapet har åldersgräns 65 år (innevarande år) och ger fritt spel på 9 hål / dag
   på Lundsbrunn GK. Vill man spela fler hål samma dag betalas greenfee rabatterad med 50 kr för dessa.
5 För distansmedlemskap krävs att man bor minst 8 mil från Lundsbrunn GK närmsta körväg
   beräknad enligt Google Maps.
6 Greenfeemedlem betalar greenfee rabatterad med 100 kr på Lundsbrunn GK alla dagar. Vid
   tävling betalas tävlingsgreenfee.

Medlemmar utan spelrättighet

Medlemskap

Medlemsavgift

Spelavgift

Spelrätt

PASSIVA MEDLEMMAR 1
Senior med spelrätt
Junir med spelätt
Junior


550 kr
350 kr
100 kr


Nej
Nej
Nej


Ja
Ja
Nej

Stödjande medlem

300 kr

Nej

Nej

 1 Medlemmar med spelrättsbevis måste meddela senast 28/2 spelåret att man önskar passivt
    medlemskap.