Medlemsskap och avgifter

Lundsbrunn GK har flera förmånliga medlemskapsalternativ. Allt finns samlat på denna sida för en enkel överblick. Har du frågor om medlemskap så tveka inte utan ring till oss så får du hjälp.

Fullvärdiga medlemskap 2018

Alla fullbetalande medlemmar i Lundsbrunn GK ges möjligheten till att spela fritt på på 63 hål (Lundsbrunn 18 hål, Skövde 27 hål och Lidköping 18 hål) under ordinarie säsong.

 

 Seniorer
(22-24 år)*
 4 950 kr 
 Seniorer
(25 år och äldre, samt seniorer i familj)*
 4 950 kr, med spelrätt
 Seniorer
(25 år och äldre, samt seniorer i familj)*
 5 350 kr, utan spelrätt
 Äkta makar*  9 400 kr, med två spelrätter
 Äkta makar*  9 800 kr, med en spelrätter
 Äkta makar*  10 200 kr, utan spelrätter

*Erhåller följande mervärden

 Fritt spel alla dagar på Lidköpings GK samt fritt spel alla dagar på Skövde GK.

Nya och befintliga medlemmar:
Rangekort laddas med 30 polletter.
(Saknar man kort köpes detta för 75 kr).
Personlig greenfeebiljett som kan utnyttjas av gäst vid spel i samma boll som innehavaren.
Gäst till fullvärdig medlem erhåller 100 kr GF-rabatt på ordinarie GF-pris.
(Kan ej kombineras med andra rabatter)
VGF-rabatt vid spel på andra banor inom distriktet
Reducerad greenfee vid spel på vänklubbar, för priser och lista på aktuella samarbeten se denna sida/länk.

För att utnyttja förmånen med fritt spel i både Lundsbrunn GK och Skövde GK ska enligt överenskommelse nytt medlemskap ges i den klubb man har kortast beräknad körtid till enligt Google Maps, om inte familjemedlem redan är medlem i Lundsbrunn GK.

Familj
 
10 600 kr, med 2 spelrätter
             (max 2 seniorer)
Familj 11 000 kr, med 1 spelrätt
             (max 2 seniorer)
Familj 11 400 kr, utan spelrätter 
             (max 2 seniorer)
Heltidsstuderande (22 år och äldre) 1 800 kr, studieintyg krävs.
Juniorer födda 1997-1999** 1 750 kr
Juniorer födda 2000-2005** 1 300 kr
Juniorer födda 2006-**    650 kr

Familjpris avser pristak för max 2 seniorer inklusive obegränsat antal juniorfamiljemedlemmar där samtliga är skrivna på samma adress.

**Erhåller följande mervärden

Fritt spel alla dagar på Skövde GK
Fritt spel alla dagar på Lidköpings GK
VGF-rabatt vid spel på andra banor inom distriktet (enligt nedan)
Reducerad greenfee vid spel på vänklubbar, för priser och lista på aktuella samarbeten se denna sida/länk.

 

Distansmedlemskap

Bor Du minst 8 mil från Lundsbrunn Golfklubb kan Du nu bli Distansmedlem på följande villkor:

 •  Årsavgift endast 1800 kr
 •  Ingen greenfeeavgift vid spel på Lundsbrunn GK
 •  Inga ytterligare avgifter såsom medlemslån eller spelrättsavgift
 •  Tidningen Svensk Golf ingår

Greenfeemedlemskap

Du som endast spelar några få rundor per år erbjuds nu ett av våra förmånliga Greenfeemedlemskap på följande villkor:

Greenfeemedlem inkl 0 st GF-biljetter    750 kr (Se nedan)
Greenfeemedlem inkl 2 st GF-biljetter 1 400 kr (Se nedan)
Greenfeemedlem inkl 5 st GF-biljetter 2 250 kr (Se nedan)
 • Betalar greenfee med VGF-rabatt alla dagar vid spel på Lundsbrunn GK
 • Vid tävling betalas tävlingsgreenfee
 • Inget krav på innehav av spelrätt
 • Samma bokningsregler som för övriga medlemmar i klubben
 • Tidningen Svensk Golf ingår

Övriga ej fullvärdiga medlemskap

Nybörjarmedlem 3 000 kr (Se nedan)
Vardagsmedlem 3 150 kr (Se nedan)
Pensionärsmedlem 9 hål 2 900 kr (Se nedan)

Nybörjarmedlemskap
Medlem som gått nybörjarkurs år 1 erbjuds att bli medlem år 2 till reducerad avgift. Denna medlemsform innefattar fritt spel endast på Lundsbrunn GK. Vill man ha tillgång till förmåner som fullbetalande väljer man det medlemskapet.

Vardagsmedlemsskap
Vid spel på helger betalar vardagsmedlem greenfee och erhåller VGF-rabatt alternativt betalar tävlingsgreenfee vid tävling.

Pensionärsmedlemsskap
Gäller fritt spel alla dagar, max 9 hål/dag. Åldersgräns 65 år.

Passiva medlemskap utan spelrättighet och stödmedlemskap

 • Seniorer (Innehavare av spelrätt)
 • Juniorer

550 kr

100 kr

 • Stödjande medlemmar
300 kr

Medlemmar med spelrättsbevis måste meddela senast 28/2 spelåret till klubben att man önskar passivt medlemsskap.