Lokala regler 2018

Banmarkering Regelhänvisning Regel
Vit out of bounds 27
Gul vattenhinder 26
Röd sidovattenhinder 26
Blå mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA; spel förbjudet bilaga I, sid 133
 1. Out of Bounds (Regel 27-1)
  Markering av Out of Bounds sker med vita pinnar med undantag för
  • området mellan klubbhus och banan
  • området till höger om vägen på hål 16
  där några pinnar är ersatta av vita plattor.
 2. Vattenhinder (Regel 26)
  • Alla omarkerade diken är sidovattenhinder.
 3. Mark under arbete (Regel 25-1)
  • Skador i bunker orsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning.
  • Dräneringssträngar med sand, sten eller singel.
  • Områden markerade med sammanhängande vit linje.
  • Hål 3: Stenkista bakom green vid vägen till hål 4.
  • Hål 4: Stenkista vid 150 m pinne och 9 m höger om green.
  • Hål 6: Stenkista bakom green vid vägen mot hål 7.
  • Myrstackar.
 4. Pluggad boll på hela spelfältet (Regel 25-2)
  På hela spelfältet får en boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke i marken, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.
  Undantag: 1. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i sand i ett område som inte är finklippt. 2. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än den olägenhet som täcks av denna lokala regel gör slaget uppenbart ogörligt.
  1. Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
   • Stenar i bunker
  2. Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
   • Alla vägslut och vägutvidgningar som gjorts med vita linjer.
   • Planterade träd försedda med stöd- eller skyddspinne.
   • Ban- och avståndsmarkeringar i form av plattor.
   • Gul-svarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt.
 5. Organisk del av banan
  Fälld ek på hål 5 är en organisk del av banan. (Regel 24-2 är ej tillämplig)

  Plikt för brott mot ovanstående lokal regel:
  Slagspel – Två slag     Matchspel – Förlust av hålet

 6. Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning)
  En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.
  Plikt: Matchspel - förlorat hål; Slagspel - två slag. För ytterligare överträdelse - Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.
 7. Boll som oavsiktligt rubbas på green
  Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.
  När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
  Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
  Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR LUNDSBRUNN GK

Markeringar

Avståndsmarkeringar på fairway:
VIT – 200 meter till greens framkant.
GUL – 150 meter till greenens framkant.
RÖD – 100 meter till greenens framkant.

Avstånd på sprinklerlock är till greenens framkant.

Avståndsmarkering utanför fairway:
SVART/GUL PINNE – 150 meter till greenens mitt.

Allmänt

 • På Lundsbrunns golfbana används endast ”softspikes”! (Inga hard spikes)
 • Lundsbrunns Golfklubb ansluter sig till SGF:s policy om att ”Idrott och Droger” inte hör samman. Klubben accepterar inte att vin, sprit eller starköl konsumeras på banan.
 • Spelare som bokat tid skall infinna sig 15 min före bokad starttid i receptionen.
 • Reception eller starter har rätt att sammanföra bollar till tre eller fyrbollar.
 • Spelare på Lundsbrunns golfbana är skyldig att rätta sig efter anvisningar och tillrättavisande från klubbens funktionärer.
 • För allas trivsel skall vårdad klädsel bäras på och inom golfbanans område. Bar överkropp eller för kvinnor med bikiniöverdel, får ej förekomma inom klubbens område.

HUNDAR
Hundar får vistas i området kring klubbhuset, på golfbanan samt området för drivingrange och övningsbana. Däremot är hundar ej tillåtna i reception och klubbhus. Hundägare förutsätts visa hänsyn till andra golfspelare och hundar skall alltid hållas i koppel. Hundägare förutsätts att hålla god ordning på sin hund och bl.a. plocka upp hundträck när olyckan är framme. Du slänger hundträckspåsarna i osorterat avfall. Hundar får ej medtagas på tävling.

Spel på banan

 • Lägst hcp i bollen ansvarar för att spelarna följer gällande regler och bestämmelser.
 • Starta gärna en sällskapsrond (slå ut) på hål 10 då inga spelare finns synliga på hål 9.
 • Släpp igenom snabbare parti, leta högst i 30 sek släpp sedan igenom.
 • Lätta på spelordningen, du som är först färdig spelar/puttar.
 • Slå först ditt eget slag, innan du hjälper andra att söka boll.
 • Nedslagsmärken och spikmärken skall repareras innan greenen lämnas samt uppslagen torv skall återplaceras.
 • Var beredd att slå när det är din tur.
 • Bagvagnar får ej dras över tee eller på foregreen.
 • Under spel är det tillåtet med en kort paus på högst 10 minuter i anslutning till serveringen på hål 9. Boll som inte önskar utnyttja rätten till paus, skall släppas igenom. (Angående kaffepaus vid tävlingsspel, se särskilda tävlingsbestämmelser)

Mobiltelefoner och andra elektroniska
Spelarna bör försäkra sig om att elektroniska apparater som medförs på banan inte stör andra spelare.

Banpersonal
Banpersonal som arbetar på banan har företräde. Banpersonalen skall dock alltid ta rimlig hänsyn så att onödig köbildning ej uppstår.
Det är banpersonalens skyldighet att vinka fram spelare då det är klart för spel.
Det är spelarens skyldighet att omedelbart vara klar för spel då hon/han blir framvinkad.