Regel- & Hcpkommittén

Regel- & Handicapkommittén verkar för bättre regelkunskap bland medlemmarna samt ansvarar för HCP-frågor och enskilda revisioner.

Ledamöter

 Namn  Telefon   Mobil
 Lars Kjäll, ordf.   076-1357590
 Lennart Andersson,  0510-60596 070-6067639
 Håkan Jonsson   070-8808783
 Ingemar Lundqvist   070-6521017
 Werner Schmidt 0510-50433 070-3259951
 Berndt Hovler   070-8305479
 Jerry Seth   072-5660025