Regel- & Hcpkommittén

Regel- & Handicapkommittén verkar för bättre regelkunskap bland medlemmarna samt ansvarar för HCP-frågor och enskilda revisioner.

Ledamöter

 Namn  Telefon   Mobil
 Lennart Andersson, ordf.  0510-60596  070-6067639
 Lars Kjäll  0510-50827  076-8861919
 Bo Hermansson  0511-343295  073-3970051
 Werner Schmidt  0510-50433  070-3259951
 Leif Andersson  0511-341181  070-8907607