Herrkommittén

Vi erbjuder Herrgolf med målsättningen att:

  • spela med andra klubbmedlemmar
  • förbättra sammanhållningen i klubben
  • få alla att känna sig välkomna, ovsett hcp eller ålder, dock lägst 20 år
Jan Andersson, Ordförande

Ledamöter

 Namn  Telefon  Mobil
 Jan Andersson, ordf. 0510-17614 070-5189702
 Valon Bejtullahu   070-7832885
 Göran Björk 0511-16053 076-1629669
 Sven-Inge Synnerdahl 0510-541421 070-3449415
 Joakim Eriksson   070-4003142
 Gunnar Gustafson 0511-29011 076-2394504
 Jonas Svensson   070-8473651