Bankommittén

Bankommitténs viktigaste uppgift är att med bibehållen bandesign ytterligare förbättra banans kvalitet och finish. Prioriterade uppgifter är att förbättra greenerna och att höja bunkerkvalitén i de bunkrar som ännu ej är i bästa skick. Dessutom skall särskilt beaktas möjligheterna att öka speltempot genom banåtgärder som snabbar upp speltempot utan att själva spelet förenklas. Klubbens miljöarbete är i fokus - med målsättningen att bli miljödiplomerad av SGF. Miljömålen är utsatta. Har du synpunkter på banans layout, skötsel etc kontaktar du vår Greenkeeper.

Ledamöter

 Namn  Telefon  Mobil 
 Peter Edman, Ordf.  0511-54245  070-2665686
 Lennart Andersson  0510-60596  070-6067639
 Birgitta Lundahl    073 4454700
 Hans Lundgren  0510-541605  070-5171796
 Mats Wallberg    070-2910321
 Mikael Svensson, greenkeeper  0511-52009  070-6871383
 Anette Knutsson    070-5905502
 Anita Hugosson  0511-51888  070-5188895