Bankommittén

Bankommitténs viktigaste uppgift är att med bibehållen bandesign ytterligare förbättra banans kvalitet och finish. Prioriterade uppgifter är att förbättra greenerna och att höja bunkerkvalitén i de bunkrar som ännu ej är i bästa skick. Dessutom skall särskilt beaktas möjligheterna att öka speltempot genom banåtgärder som snabbar upp speltempot utan att själva spelet förenklas. Klubbens miljöarbete är i fokus - med målsättningen att bli miljödiplomerad av SGF. Miljömålen är utsatta. Har du synpunkter på banans layout, skötsel etc kontaktar du vår Greenkeeper.

Ledamöter

Namn Telefon Mobil
Peter Edman, Ordf. 0511-54245 070-2665686
Lennart Andersson 0510-60596 070-6067639
Birgitta Lundahl 073-4454700
Hans Lundgren 0510-541605 070-5171796
Mats Wallberg 070-2910321
Mikael Svensson, greenkeeper 0511-52009 070-6871383
Anette Knutsson 070-5905502
Anita Hugosson 0511-51888 070-5188895
Gunnar Palmqvist 070-4198842
Arne Brånn 070-8884988