Kommittéer

Klubbens olika kommittéer utgör en bit av ryggraden för verksamheten.

Varje kommitté har sitt ansvarsområde och verkar för klubbens medlemmar.
De olika kommittéernas organisation beskrivs närmare på undersidor till denna sida. Aktiviteter som kommittéerna anordnar finns under det egna menyvalet "Aktiviteter".

Vill du vara med och utveckla klubben?
Ta gärna kontakt kommittéer som intresserar dig och visa ditt intresse!