Juniorträning 2020

Juniorträning 2020

I år ändrar vi lite i grupperna och tiderna. Det kommer att bli olika inriktningar på träningen. Träna för spela och träna för att tävla. De som väljer spelagruppen tränar en gång i veckan. Den gruppen är också indelade i två grupper beroende beroende ålder.

Tävla gruppen tränar två gånger i veckan. Focus blir på förberedande för tävling. Här ställs det lite mer krav på egenträning och tävlingsvilja. 

Juniorträningen delar vi in i olika terminer, vinter vecka 2-11, sommar vecka 15-33 eller när snön är borta (håll koll på hemsidan) och höstterminen vecka 35-43.

Alla träningar är uppbyggda enligt Balance Golfkonceptet från nybörjare till proffs.

Lite övrig info.

Anmäl dig här till Juniorträning på Lundsbrunn GK

All information du behöver finns på följande sida:

http://www.lundsbrunngk.com/se/aktiviteter/ungdom/juniortraning

Gör din anmälan