Utdrag ur tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 2020

Med anledning av den rådande coronapandemin har Svenska Golfförbundet (SGF) beslutat att med omedelbar verkan, fr.o.m. 30 mars 2020 införa ett kompletterande avsnitt 1.18 i kap 1 i Spel- och tävlingshandboken 2020, med övergripande bestämmelser som gäller all idrottslig verksamhet (inklusive till exempel footgolf)

Bestämmelserna har utarbetats av avdelningen för ban- spel- och tävlingsutveckling och fastställts av generalsekreteraren på SGF, på delegation från förbundsstyrelsen.

Samtliga bestämmelser i kapitel 1 i Spel- och tävlingshandboken, handicapreglerna och amatörreglerna, gäller utan undantag. 

                                                                                           Brott mot SGF:s bestämmelser samt handicap- och amatörreglerna kan medföra anmälan och eventuell disciplinär                                                                                                 påföljd. Bestämmelserna gäller såväl ansvarig golforganisation för tävling som spelare och ledare.

                                                                                          Svenska Golfförbundet                                                                                                                                                                                                                                                                      2020-03-27

 1.18 Övergripande bestämmelser under pågående coronapandemi i Sverige

 Syftet med bestämmelserna i avsnitt 1.18 är att säkerställa att golfspel och golftävlingar ska kunna bedrivas i Sverige: 

dels med fullt iakttagande och respekt för de bestämmelser, råd och rekommendationer som gäller för all form av verksamhet i Sverige under den rådande coronapandemin,

dels verka aktivt för att minimera riskerna för smittspridning men samtidigt möjliggöra att människor kan fortsätta bedriva hälsosamma idrottsaktiviteter i utemiljö.

1.18.1 Giltighetstid och ändringar

 Avsnitt 1.18 gäller fr.o.m. den 30 mars 2020 tills annat beslutas av SGF.

 SGF har rätt att ändra på bestämmelserna i avsnitt 1.18 baserat på förändringar i lagar, direktiv, riktlinjer eller rekommendationer som utfärdats av riksdagen, regeringen, Folkhälsomyndigheten, annan myndighet eller av Riksidrottsförbundet.

 1.18.2 Bestämmelsernas omfattning och ställning

 Avsnitt 1.18 gäller före annan bestämmelse i Spel- och tävlingshandboken.

 1.18.5 Förbud att delta i tävling

 Spelare som oavsett ålder tillhör en av Folkhälsomyndigheten beskriven riskgrupp får inte delta i tävling.

 Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar milda symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.

 Spelare som avanmäler sig/lämnar återbud ska få anmälningsavgiften återbetald. Ingen bestraffning eller annan påföljd (inklusive extra avgift/straffavgift) får tilldelas spelare som avanmäler sig/lämnar återbud eller bryter en tävling på grund av sjukdomssymptom, risk att smitta andra eller upplevd risk för att smittas själv. Läkarintyg behöver inte visas upp.

 Spelare som inte är bosatt eller vistas permanent i Sverige får inte delta i tävling.

 1.18.7 Organisation

 Tävlingsledningen ska säkerställa att tävlingen genomförs 

  • med ett minimum av funktionärer, 
  • utan att pappersscorekort eller annat material/utrustning utväxlas mellan spelarna och mellan spelarna och tävlingsledningen, 
  • utan gemensam start på banan (kanonstart) eller gemensam samling vid klubbhus eller första tee, 
  • utan gemensam måltid i inomhuslokal eller tält och 
  • utan gemensam prisutdelning. 

Följande gäller på Lundsbrunn GK

Spelaren för sin egna score plus den spelare som man är markörför.

Efter rondens slut stämmer man av att scorerna är korrekta och utan att signera scorekorten.

Scorekorten lämnas antingen i brevinkastet till kontoret eller i utplacerad box.