Tävlingsregler 2022

 1. Anmälan till tävling.

Anmälan till tävlingar kan ske till kansliet, via terminalen eller via internet (www.golf.se). Anmälan är bindande.

 1. Sista anmälningsdag.

Anmälningstiden utgår kl. 08.00 3 dagar före tävling. Ingen efteranmälan. Starttider anslås på klubbens anslagstavla och internet (www.golf.se) eller meddelas efter förfrågan av kansliet från kl. 15.00 2 dagar före tävling.

 1. Start i tävling.

Anmälan och betalning skall ske till tävlingskansliet senast 15 min före start med undantag för shotgunstart då anmälan skall ske 30 min före start. Vid anmälan skall spelaren ta emot och kontrollera uppgifterna på sitt scorekort.

 1. Startavgifter

Om inget annat anslås gäller följande: Senior: Singelspel 100 kr/person, par- och lagspel 100 kr/person. Junior: Singelspel 50 kr/person och par- och lagspel 50 kr.

 1. Avanmälan till tävlingar.

Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken.

 1. Uteblivande från start.

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir betalar dubbel startavgift.

 1. Startförbud.

Startförbud gäller från 30 min före start. ”Stoppboll” startar 15 min efter sista tävlingsgrupp. OBS: Vid shotguntävling gäller startförbud 4.5 tim före första start.

 1. Priser.

Vid prisutdelning skall priset hämtas personligen. Ej avhämtat pris går till nästa pristagare.

 1. Ändring av tävlingsprogrammet.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar.

 1. Shop & restaurang.

Öppnar 30 min före första start.

 1. Tävlingsgreenfee.

Fullbetalande medlemmar betalar en reducerad greenfee s.k tävlingsgreenfee 200 kr.

Medlemmar som inte är fullbetalande medlemmar betalar tävlingsgreenfee enligt ordinarie greenfee-prislista om inte annat angivits i tävlingsbestämmelserna för resp tävling.

 

Särskilda tävlingsbestämmelser 2022

Tee i handicaptävlingar

Vid tävling som spelas från ordinarie klubbtee gäller

 • att herrar som under året fyller 75 år eller mer kan välja röd tee
 • att damer som under året fyller 70 år eller mer kan välja orange tee

såvida inte annat angetts av tävlingsledningen för resp. tävling.