OL - Old Ladies 2019

(OL= Damer som fyllt, eller under året skall fylla 60 år)

Verksamhetsmål: Bereda OL tillfälle till social och kamratlig samvaro samt ge möjlighet att spela på andra banor.
Spelform: Slaggolf.

A-klass - 23,5
B-klass 23,6 - 36,0

Klasstillhörighet vid första speltillfälle och gäller hela året.

Av de tolv ronder som ingår i tävlingen räknas endast de åtta bästa. Den trettonde ronden på Vara-Bjertorp GK spelas som en extra tävling. Därefter sker PRISUTDELNING FÖR ÅRETS OL.

Har man deltagit i sex deltävlingar under säsongen får man fri lunch sista gången. (Avslutningstävlingen räknas inte med i dessa tävlingar.)

Exakt tävlingshandicap skall tillämpas. Spelare utan ETH får deltaga men då gäller särskilda regler. Hänvisning till klubbens kontaktperson.

Alla är välkomna att spela OL, även om ma endast kan delta vid enstaka speltillfällen.

Poängberäkning: Vinst ger 16 poäng, 2:a plats 15 poäng, 3:e 14 poäng, o.s.v.
Placering på 16:e plats och övriga får en poäng.
Resultat: Falköpings GK ansvarar för sammanställningen av det ackumulerade resultatet och arrangerar avslutningstävlingen. Resultat från varje rond tas ut via dator av respektive klubb.
Anmälan: Anmälan via www.golf.se senast kl. 12.00 måndag i tävlingsveckan.
Spelare är skyldig att i god tid meddela om ev. handicapändring sedan första tävlingen!
Avslutningstävlingen spelas på aktuellt handicap.

Vid förhinder måste spelare anmäla detta i god tid före start.

Startlista: Spelarna lottas klubbvis. Dock ej i samma boll.
Publiceras senast tisdagen kl. 16.00 i tävlingsveckan.
Starttid: Första start kl. 09.00, vid shotgun 09.30.
Tävlingsregler: Sv. Golfförbundets. Överträdelse beivras.
Startavgift: Greenfee 150:- och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.
SGF-kort, VGF-kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller INTE som greenfee. Ej heller greenfeebiljetter.

VÄLKOMNA

Speldagar 2019

April 25  Vara-Bjertorp
Maj    2  Knistad
       9  Läckö
  16  Hökensås
   23  Billingen
 Juni 13  Töreboda
       27  Skövde
Aug   1  Mariestad
       8  Lundsbrunn
      15  Lidköping
       29  Breviken 
Sept  5  Ekarna
       19  Falköping (Säsongsavslutning)