OL - Old Ladies 2021

(OL= Damer som fyllt, eller under året skall fylla 60 år)

Verksamhetsmål: Bereda OL tillfälle till social och kamratlig samvaro samt ge möjlighet att spela på andra banor.
Spelform: Slaggolf.

A-klass - 28,0
B-klass 28,1 - 54,0

Klasstillhörighet vid första speltillfälle och gäller hela året.

Av de åtta ronder, som ingår i tävlingen räknas endast de fem bästa.Den nionde ronden på Ekarnas GK spelas som en extra tävling. Därefter sker PRISUTDELNING FÖR ÅRETS OL MED GEMENSAM LUNCH.

Har man deltagit i fem deltävlingar under säsongen får man 50:- för lunch. Övriga betalar fullt pris. (Avslutningstävlingen räknas inte med i dessa tävlingar.)

Spelare skall ha minst 3 handicapregistrerade ronder de senaste 12 månderna.

Alla damer i OL-klubbarna är välkomna att spela, även om man endast kan delta vid enstaka tillfällen.

Poängberäkning: Vinst ger 16 poäng, 2:a plats 15 poäng, 3:e 14 poäng, o.s.v.
Placering på 16:e plats och övriga får en poäng.
Resultat: Ekarnas GK ansvarar för sammanställningen av det ackumulerade resultatet och arrangerar avslutningstävlingen. Resultat från varje rond tas ut via dator av respektive klubb.
Anmälan: Anmälan via www.golf.se senast kl. 12.00 måndag i tävlingsveckan.
Spelare är skyldig att i god tid meddela om ev. handicapändring sedan första tävlingen!
Avslutningstävlingen spelas på aktuellt handicap.

Vid förhinder måste spelare anmäla detta i god tid före start.

Startlista: Spelarna lottas klubbvis. Dock ej i samma boll.
Publiceras senast tisdagen kl. 16.00 i tävlingsveckan.
Starttid: Första start kl. 09.00, vid shotgun 09.30.
Tävlingsregler: Sv. Golfförbundets. Överträdelse beivras.
Startavgift: Greenfee 170:- och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.
SGF-kort, VGF-kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller INTE som greenfee. Ej heller greenfeebiljetter.

                                                                                             Välkomna                                                                  

                                                              

Speldagar 2021

 Juni 10  Skövde
 17  Lundsbrunn
 Juli  1  Töreboda
Aug  5  Hökensås
       19  Mariestad
      26  Lidköping
   Sept  2  Billingen
 6  Breviken
       23  Ekarna(Säsongsavslutning)