OL - Old Ladies 2020

Inställd pga corona epidemin

 

 

(OL= Damer som fyllt, eller under året skall fylla 60 år)

Verksamhetsmål: Bereda OL tillfälle till social och kamratlig samvaro samt ge möjlighet att spela på andra banor.
Spelform: Slaggolf.

A-klass - 24,0
B-klass 24,1 - 54,0

Klasstillhörighet vid första speltillfälle och gäller hela året.

Av de elva ronder som ingår i tävlingen räknas endast de åtta bästa. Den tolfte ronden på Ekarnas GK spelas som en extra tävling. Därefter sker PRISUTDELNING FÖR ÅRETS OL.

Har man deltagit i sex deltävlingar under säsongen får man fri lunch sista gången. (Avslutningstävlingen räknas inte med i dessa tävlingar.)

Exakt tävlingshandicap skall tillämpas. Spelare utan ETH får deltaga. Får en närvaropoäng oavsett placering.

Alla är välkomna att spela OL, även om man endast kan delta vid enstaka speltillfällen.

Poängberäkning: Vinst ger 16 poäng, 2:a plats 15 poäng, 3:e 14 poäng, o.s.v.
Placering på 16:e plats och övriga får en poäng.
Resultat: Ekarnas GK ansvarar för sammanställningen av det ackumulerade resultatet och arrangerar avslutningstävlingen. Resultat från varje rond tas ut via dator av respektive klubb.
Anmälan: Anmälan via www.golf.se senast kl. 12.00 måndag i tävlingsveckan.
Spelare är skyldig att i god tid meddela om ev. handicapändring sedan första tävlingen!
Avslutningstävlingen spelas på aktuellt handicap.

Vid förhinder måste spelare anmäla detta i god tid före start.

Startlista: Spelarna lottas klubbvis. Dock ej i samma boll.
Publiceras senast tisdagen kl. 16.00 i tävlingsveckan.
Starttid: Första start kl. 09.00, vid shotgun 09.30.
Tävlingsregler: Sv. Golfförbundets. Överträdelse beivras.
Startavgift: Greenfee 170:- och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.
SGF-kort, VGF-kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller INTE som greenfee. Ej heller greenfeebiljetter.

                                                                                                    VÄLKOMNA

Speldagar 2020

Maj    7  Falköping
       14  Vara-Bjertorp
  28  Läckö
 Juni 11  Skövde
 25  Billingen
 Aug  6  Töreboda
  13  Hökensås
       20  Mariestad
      27  Lidköping
   Sept  3  Lundsbrunn
 10  Breviken
       24  Ekarna(Säsongsavslutning)