OL - Old Ladies 2022

(OL= Damer som fyllt, eller under året skall fylla 60 år)

Verksamhetsmål: Bereda OL tillfälle till social och kamratlig samvaro samt ge möjlighet att spela på andra banor.
Spelform:

Slaggolf. A-klass – 25,5 och B-klass 25,6 – 54.

Klasstillhörighet vid första speltillfälle gäller hela året oavsett om

förändring av handicap sker. Spelare skall ha spelat minst tre handi-capregistrerade rundor de senaste 12 månaderna 


Av de elva ronder, som ingår i tävlingen räknas endast de åtta bästa vid

den slutliga sammanräkningen. Den tolfte ronden på Brevikens GK spelas

som en extra tävling. Därefter sker PRISUTDELNING FÖR ÅRETS OL

MED GEMENSAM LUNCH (lunchen har ingen subvention).


 Damer fyllda 70 år och äldre kan välja att starta på orange tee/motsva-  

 rande.  Alla damer i OL-klubbarna är välkomna att spela, även om man 

 bara kan deltaga vid enstaka tillfällen.

Poängberäkning:  Vinst ger 16 poäng, 2:a plats 15 poäng, 3:e 14 poäng, o.s.v.
 Placering på 16:e plats och övriga får en poäng.
Resultat:

 Brevikens GK ansvarar för sammanställningen av det ackumulerade               

 resultatet och arrangerar avslutningstävlingen. 

 Resultat från varje rond tas ut via dator av Brevikens GK.

 Vinnaren i respektive klass får 1 greenfeebiljett.

Anmälan:

Anmälan i www.golf.se senast kl. 12.00 måndagen i tävlingsveckan.

Spelare är skyldig att i god tid meddela om klassindelningen påverkats sedan första tävlingen

 

Avslutningstävlingen spelas på aktuellt handicap.   

                      

 Vid förhinder måste spelare anmäla detta i god tid före start.

 

Startlista: Spelarna lottas klubbvis. Dock ej i samma boll.
Publiceras senast tisdagen kl. 16.00 i tävlingsveckan.
Starttid: Första start kl. 09.00, vid shotgun 09.30.
Tävlingsregler: Sv. Golfförbundets. Överträdelse beivras.
Startavgift: Greenfee 170:- och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.
SGF-kort, VGF-kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller INTE som greenfee. Ej heller greenfeebiljetter.

                                                                                             Välkomna                                                                  

                                                              

Old Ladies spellista 2022

Maj  5  Ekarna
12  Falköping
19  Vara-Bjertorp
 Juni  2  Läckö
 9  Skövde
 16  Billingen
30  Töreboda
      Aug  4  Hökensås
      11  Mariestad
   18  Lidköping
Sept  8  Lundsbrunn
       22  Breviken(Säsongsavslutning)