OG - Old Gentlemen

Tävlingsbestämmelser för OG skaraborg 2022

Målsättning

Bereda dem som fyllt eller under året fyller 64 år samt de som är äldre, ge tillfälle till kamratlig och social tävlingsform. Att genomföra golfen på ett roligt, intressant omväxlande och trevigt sätt. Bereda möjlighet till spel på andra banor inom Skaraborg

Omfattning

En individuell tävling i två klasser samt en lagtävling mellan klubbarna.

Den individuella tävlingen

Klass A spelare med hcp 0-17,9 spelar slaggolf

Klass B spelare med hcp 18,0-54 spelar slaggolf

Klassindelningen avgörs vid spelarnas första start, man spelar i samma klass oberoende av hcp-justeringar under hela spelåret.

Den som fyllt eller under året fyller 75 år får välja att spela från röd tee. Vald tee bibehålls sedan hela spelåret.

Varje spelare bör förse sina bollar med markering före första start.

Poängen utdelas 1 till 25 poäng med fördelningen att segraren i varje klass erhåller 25 poäng, tvåan 22 och trean 20 osv till 1 poäng.

Lagtävling mellan klubbarna

De 5 bästa nettoresultaten för varje klubb adderas. Lägst antal slag ger bäst placering. För att få deltaga i lagtävlingen skall klubb ha minst 5 deltagare som fullföljer den aktuella tävlingen.

Bästa placering ger 13 poäng, 2:an 12 poäng osv till 1 poäng.

Tider

Tävlingsinbjudan utsändes till klubbarna senast 2 veckor före speldag. Anmälan insändes till den aktuella klubben 2 dagar före speldag senast kl. 12.00

Startlistor aviseras dagen före speldag av respektive klubb senast kl. 12.00.

Vid shotgunstart får första start ske tidigast kl. 09.30. Vid löpande start får första start ske tidigast kl. 08.00, för klubbar i närområdet i första hand.

Anmälan skalle ske via Min Golf eller direkt till aktuell klubb.

Resultaten översändes inom 3 dagar efter genomförd tävling, både till kontaktmannen i varje klubb och till alla OG klubbars kansli. Det åligger varje klubb att tillse att de deltagarlistor som skickas till arrangerande klubb är korrekta och tydliga. Arrangerande klubb lottar tävlingen så att spelarna från samma klubb går i bollarna efter varandra och eventuell samåkning sker utefter denna lottning.

GIT kan inte registrera om spelaren spelar från gult eller rött så varje spelare måste se till att det står rätt på startkortet innan tävlingar.

Viktigt att de som lottar försöker att röda spelar med röda, alternativt 2 röda och 2 gula i samma boll.

Ingen gräns för att ha deltagit i ett visst antal tävlningar för att få deltaga i sista tävlingsdagens middag.

Ackumulerad resultatlista, resultat och lagresultat skall finnas på ansvarig klubbs hemsida. År 2021 är det Mariestads GK som har samordningen.

Startavgifter

Greenfee 170 kr och startavgift 30 kr skall gälla på alla klubbar. SGF kort,VGF kort och andra kort gäller ej.

Det är inte tillåtet att medföra hund under OG-tävlingarna.

Tävlingsledare

Det åligger tävlingsledaren att följa  SGF:s tävlingshandbok. Vid otjänlig väderlek kan tävlingen avbrytas. Kan inte tävlingen återupptas inom rimlig tid, skall tävlingen strykas. Ingen återbetalning av greenfee och startavgifter.

Avslutningen: Efter näst sista tävlingen avslutas poängberäkningen.

Avslutningsdagen räknas som separat tävling med egna priser.

Priser

Samtliga priser utdelas endast vid sista tävlingsdagen.

Klassegrarna i var och en av de 12 deltävlingarna erhåller en summa pengar beroende hur många starter de är under året.

Priser till de 15 bästa i varje klass i den för spelåret sammanlagda poängtävlingen fördelas enligt index och procenttabell.

Avslutningdagens tävling fördelas startavgiften till priser i A- och B klass av Läckö GK.

Spelprogram OG-Old Gentlemen Skaragorg 2022

28 april Lidköpings GK

12 maj  Lundsbrun GK

25 maj  Hökensås GK

 2 juni  Falköpings GK

 9 juni Ekarnas GK

23 juni Breviken

11 aug  Billingens GK

25 aug Mariestads GK

 1 sep  Skövde

15 sep  Vara-Bjertorp

22 sep  Töreboda GK

  6 Okt Läckö GK - Avslutning