Herrgolf!

Vår målsättning med herrgolfen 2022 är att:
Spela golf med andra klubbmedlemmar.
Förbättra sammanhållningen i klubben.
Få alla att känna sig välkomna, oavsett hcp eller ålder, DOCK lägst 20 år.
Anmälan och betalning sker vid klubben.
Spel från valfri tee all tävlingar. Val av tee görs vid anmälan.
När vi spelar 9-hål första start kl. 16:30.
När vi spelar 18-hål första start kl. 15:30.
Vi spelar Torsdagar.
Start för säsongen är den 14 april.
Vi spelar i två klasser, A  och B med lika många deltagare i varje klass
Prisutdelning efter avslutad rond, närvaro krävs. När vi spelar 18_hål sker prisutdelning veckan efter.
Poängsystem är följande: 22, 18, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng för deltagande.
Staravgift: 18-hål 50kr, 9-hål 40kr

Prisbordet efter avslutad Order of merit:

Första och andra pris: presentkort i shopen