Här hittar du tider och innehåll

 Sommarträning teman

Vecka                    Tema

 19                         Inspel 10-50 meter

 20                         Bunker

 21                         Driver

 22                         Putt

 23                         Sving 

 24                         Inspel korthål

 25                        Närspel puttgreen

 26                         

 27                        

 28                       Sving  

 29                        Korta inspel

 30                        Putt och chipp

 31                         Match spel på korthålen                    

 32                         Bunker

 33                         Putt   

 34                         Långa spelet                   

 35                         Avslutning