Här hittar du tider och innehåll

 Sommarträning teman

Vecka                    Tema

  17                         Inspel

 18                         Närspel vid green

 19                         Putt

 20                         Bunker

 21                         Sving Range

 22                         Inspel korthål

 23                         Närspel puttgreen

 24                         Sving teknik

 25                         Puttning

 26                         Längd och träff inspel

 27                         Bunker

 28                         Puttning

 29                         Korthåls tävling                         

 30                         Semester

 31                         Semester

 32                         Studio svingkoll

 33

 34

 35