Här hittar du tider och innehåll

Teman 2020      
           
Vecka          
16 Sving        
17 Sving        
18 Inspel 20-50        
19 Sving rutin        
20 Sving        
21 Bunker        
22 Närspel        
23 Putt bollstart