Här hittar du tider och innehåll

 Sommarträning teman

Vecka                    Tema

 19                         Inspel 10-50 meter

 20                         Bunker

 21                         Driver

 22                         Putt

 23                         Sving 

 24                         Inspel korthål

 25                        Närspel puttgreen

 26                         

 27                        

 28                         

 29                        

 30                        

 31                                               

 32                         

 33                         

 34                         

 35