Överlåtelse

Här hittar du den överlåtelseblankett du ska använda vid ägarbyte.

Det påskrivna originalet av blanketten och originalet av spelrättsbeviset skall skickas eller lämnas till kansliet för att ägarbytet ska kunna genomföras.

Tänk också på att en överlåtelse innebär ett automatiskt utträde ur klubben om inte den begäran stryks på blanketten.

Har du frågor så kontakta oss på kansliet så hjälper vi dig.