Bagskåp

Klubben har 65 bagskåp för uthyrning, varav 29 st är 80 cm breda och 36 st är 60 cm breda.

Skåpen är 60 cm djupa och 120 cm höga och har plåtdörr samt cylinderlås, och alla synliga gavlar har täckplåt.
Som tillbehör till några av 80-skåpen finns möjlighet att beställa batterihylla med elanslutning för laddning av batteri.

Skåpen är installerade i ett låst utrymme som bara personer som hyr skåp har tillträde till. Utrymmet skyddas av både larm och passagesystem.

För försäkring av utrustning som förvaras i skåpen ansvarar hyresgästen själv via sin hemförsäkring.

Artikel

Avgift/år

BAGSKÅP
Hyra 60cm-skåp
Hyra 80cm-skåp
Batterihylla (inkl. el)


400 kr
500 kr
100 kr