Tillfälliga lokala regler 2021

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Lundsbrunns Golfklubb

 

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt lokala regler och följande Tillfälliga Lokala regel.

PLIKT FÖR BROTT MOT TILLFÄLLIGA LOKALA REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):  Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Alla områden på banan ”jordhögar och spår i banan av tunga fordon som arbetat med bortforsling av jord i samband med ombyggnation” är MUA ”mark under arbete” och regel 16 gäller.

 

OMRÅDE MED CENTRAL BLÅ PINNE MED GRÖN TOPP
Område markerat med armeringsjärn, virke och snöre eller nytorvat område med en central blå pinne med grön topp är ett onormalt banförhållande. Lättnad får, eller vid blågrön markering skall, sökas utan plikt i enlighet med Regel 16.1.

Detta område finns markerat på hål 4 (vä sida efter skogen mot green hål12).

 

 

Dessa tillfälliga lokala regler gäller tills vidare.

Regelkommittén