Greenfee

GREENFEE 2021

Bokningsregler Min Golf:

Fullbetalande medlemmar i Lundsbrunn GK har andra bokningsregler än övriga medlemmar/gäster.

18-hålsgreenfee16

VARDAGAR

1/1 – 11/4

12/4 – 13/6

14/6 – 15/8

16/8 – 3/10

4/10 – 31/12

Senior

300 kr

350 kr

490 kr

350 kr

300 kr

Junior17

150 kr

175 kr

245 kr

175 kr

150 kr

Greenfeemedlem i LbGK samt gäst till fullbetalande12 medlem i LbGK (Säg till i kassan)

200 kr

250 kr

390 kr

250 kr

200 kr

LÖ/SÖ/HELG

1/1 – 11/4

12/4 – 13/6

14/6 – 15/8

16/8 – 3/10

4/10 – 31/12

Senior

390 kr

440 kr

490 kr

440 kr

390 kr

Junior17

195 kr

220 kr

245 kr

220 kr

195 kr

Greenfeemedlem i LbGK samt gäst till fullbetalande12 medlem i LbGK (Säg till i kassan)

290 kr

340 kr

390 kr

340 kr

290 kr

12 Med fullbetalande avses person som enligt GIT har ett aktivt medlemskap som inte är begränsat eller greenfeemedlemskap.
16 Större grupper kan kontakta klubbchefen för offert.
17 För junior som inte omfattas av fritt spel.

9-HÅLSGREENFEE

9-hålsgreenfee 16

VARDAGAR

1/1 – 11/4

12/4 – 13/6

14/6 – 15/8

16/8 – 3/10

4/10 – 31/12

Senior

150 kr

150 kr

275 kr

150 kr

150 kr

Junior17

75 kr

75 kr

138 kr

75 kr

75 kr

Greenfeemedlem i LbGK samt gäst till fullbetalande12 medlem i LbGK

100 kr

100 kr

225 kr

100 kr

100 kr

LÖ/SÖ/HELG

1/1 – 11/4

12/4 – 13/6

14/6 – 15/8

16/8 – 3/10

4/10 – 31/12

Senior

225 kr

250 kr

275 kr

250 kr

225 kr

Junior17

113 kr

125 kr

138 kr

125 kr

113 kr

Greenfeemedlem i LbGK samt gäst till fullbetalande12 medlem i LbGK

175 kr

200 kr

225 kr

200 kr

175 kr

12 Med fullbetalande avses person som enligt GIT har ett aktivt medlemskap som inte är begränsat eller greenfeemedlemskap.
16 Större grupper kan kontakta klubbchefen för offert.
17 För junior som inte omfattas av fritt spel.

GREENFEESAMARBETEN/VÄNKLUBBAR (fullbetalande medlemmar)

En aktuell lista över samarbetsklubbar finns på denna sida/länk.

TÄVLINGSGREENFEE VID LOTTADE TÄVLINGAR

Tävlingsgreenfee18

Gäller vid lottade tävlingar

Avgift

Ej fullbetalande medlemmar12 i Lundsbrunn GK som betalar greenfee

200 kr 

Fullbetalande medlemmar12 i övriga klubbar

200 kr

Ej fullbetalande medlemmar12 i övriga klubbar

300 kr

12 Med fullbetalande avses person som enligt GIT har ett aktivt medlemskap som inte är begränsat eller greenfeemedlemskap.
18 Avvikelser kan förekomma vid vissa tävlingar beroende på tävlingsbestämmelserna. Introduktionskort utfärdade av VGF, SGF, GAF, PGA och SGA gäller inte vid tävling.

Övrig greenfee

Korthålsbanan

Avgift

Boende19 i Götene kommun och medlemmar i Lundsbrunn GK

0 kr

Övriga

50 kr

Spel på provisoriska greener20

Avgift

Medlemmar i LbGK som ska betala greenfee

100 kr

Övriga

100 kr

19 Med boende avses folkbokföringsadress.
20 Vid spel på provisoriska greener SKALL slagmatta användas på hela spelfältet utan undantag.