Greenfee

GREENFEE 2023

Bokningsregler Min Golf:

Fullbetalande medlemmar i Lundsbrunn GK har andra bokningsregler än övriga medlemmar/gäster.

18-hålsgreenfee17

VARDAGAR

1/1 – 28/5

29/5 – 3/9

4/9 – 31/12

Senior

375,00 kr

535,00 kr

375,00 kr

Junior18

187,50 kr

267,50 kr

187,50 kr

Greenfeemedlem i LbGK samt gäst till fullbetalande13 medlem i LbGK
(Säg till i kassan för att utnyttja "gästrabatten")

275,00 kr

435,00 kr

275,00 kr

LÖ/SÖ/HELG

1/1 – 28/5

29/5 – 3/9

4/9 – 31/12

Senior

480,00 kr

535,00 kr

480,00 kr

Junior18

240,00 kr

267,50 kr

240,00 kr

Greenfeemedlem i LbGK samt gäst till fullbetalande13 medlem i LbGK
(Säg till i kassan för att utnyttja "gästrabatten")

380,00 kr

435,00 kr

380,00 kr

13 Med fullbetalande avses person som enligt GIT har ett aktivt medlemskap som inte är begränsat eller greenfeemedlemskap.
17 Större grupper kan kontakta klubbchefen för offert.
18 För junior som inte omfattas av fritt spel.

9-HÅLSGREENFEE

9-hålsgreenfee 17

VARDAGAR

1/1 – 28/5

29/5 – 3/9

4/9 – 31/12

Senior

225,00 kr

321,00 kr

225,00 kr

Junior18

112,50 kr

160,50 kr

112,50 kr

Greenfeemedlem i LbGK samt gäst till fullbetalande13 medlem i LbGK
(Säg till i kassan för att utnyttja "gästrabatten")

175,00 kr

271,00 kr

175,00 kr

LÖ/SÖ/HELG

1/1 – 28/5

29/5 – 3/9

4/9 – 31/12

Senior

290,00 kr

321,00 kr

290,00 kr

Junior18

145,00 kr

160,50 kr

145,00 kr

Greenfeemedlem i LbGK samt gäst till fullbetalande13 medlem i LbGK
(Säg till i kassan för att utnyttja "gästrabatten")

240,00 kr

271,00 kr

240,00 kr

13 Med fullbetalande avses person som enligt GIT har ett aktivt medlemskap som inte är begränsat eller greenfeemedlemskap.
17 Större grupper kan kontakta klubbchefen för offert.
18 För junior som inte omfattas av fritt spel.

GREENFEESAMARBETEN/VÄNKLUBBAR (fullbetalande medlemmar)

En aktuell lista över samarbetsklubbar finns på denna sida/länk.

TÄVLINGSGREENFEE VID LOTTADE TÄVLINGAR

Tävlingsgreenfee19

Gäller vid lottade tävlingar

Avgift

Fullbetalande medlemmar13 i Lundsbrunn GK

0 kr

Medlemmar i Lundsbrunn GK som betalar greenfee

200 kr

Fullbetalande medlemmar13 i övriga klubbar

200 kr

Övriga

Ordinarie greenfee

13 Med fullbetalande avses person som enligt GIT har ett aktivt medlemskap som inte är begränsat eller greenfeemedlemskap.
19 Avvikelser kan förekomma vid vissa tävlingar beroende på tävlingsbestämmelserna. Introduktionskort utfärdade av VGF, SGF, GAF, PGA och SGA gäller inte vid tävling.

Övrig greenfee

Korthålsbanan

Avgift

Boende20 i Götene kommun och medlemmar i Lundsbrunn GK

0 kr

Övriga

50 kr

Spel på provisoriska greener21

Avgift

Fullbetalande medlemmar13 i Lundsbrunn GK

0 kr

Medlemmar i LbGK som ska betala greenfee

100 kr

Övriga

100 kr

13 Med fullbetalande avses person som enligt GIT har ett aktivt medlemskap som inte är begränsat eller greenfeemedlemskap.
20 
Med boende avses folkbokföringsadress.
21 Vid spel på provisoriska greener SKALL slagmatta användas på hela spelfältet utan undantag.