Greenfee

DAGSGREENFEE 2020

Bokningsregler Min Golf:

Fullbetalande medlemmar i Lundsbrunn GK och Skövde GK har andra bokningsregler än övriga medlemmar/gäster.

Dagsgreenfee1

VARDAGAR

1/1 – 9/4

10/4 – 14/6

15/6 – 16/8

17/8 – 4/10

5/10 – 31/12

Senior

300 kr

350 kr

490 kr

350 kr

300 kr

Junior2

150 kr

175 kr

245 kr

175 kr

150 kr

Greenfeemedlem i LbGK samt gäst till fullbetalande3 medlem i LbGK

200 kr

250 kr

390 kr

250 kr

200 kr

LÖ/SÖ/HELG

1/1 – 9/4

10/4 – 14/6

15/6 – 16/8

17/8 – 4/10

5/10 – 31/12

Senior

390 kr

440 kr

490 kr

440 kr

390 kr

Junior2

195 kr

220 kr

245 kr

220 kr

195 kr

Greenfeemedlem i LbGK samt gäst till fullbetalande3 medlem i LbGK

290 kr

340 kr

390 kr

340 kr

290 kr

1 Större grupper kan kontakta klubbchefen för offert.
2 För junior som inte omfattas av fritt spel.
3 Med fullbetalande avses person som enligt GIT har ett aktivt medlemskap som inte är begränsat
  eller greenfeemedlemskap.

9-HÅLSGREENFEE

9-hålsgreenfee 1

VARDAGAR

1/1 – 9/4

10/4 – 14/6

15/6 – 16/8

17/8 – 4/10

5/10 – 31/12

Senior

150 kr

150 kr

275 kr

150 kr

150 kr

Junior2

75 kr

75 kr

138 kr

75 kr

75 kr

Greenfeemedlem i LbGK samt gäst till fullbetalande3 medlem i LbGK

100 kr

100 kr

225 kr

100 kr

100 kr

LÖ/SÖ/HELG

1/1 – 9/4

10/4 – 14/6

15/6 – 16/8

17/8 – 4/10

5/10 – 31/12

Senior

225 kr

250 kr

275 kr

250 kr

225 kr

Junior2

113 kr

125 kr

138 kr

125 kr

113 kr

Greenfeemedlem i LbGK samt gäst till fullbetalande3 medlem i LbGK

175 kr

200 kr

225 kr

200 kr

175 kr

1 Större grupper kan kontakta klubbchefen för offert.
2 För junior som inte omfattas av fritt spel.
3 Med fullbetalande avses person som enligt GIT har ett aktivt medlemskap som inte är begränsat
eller greenfeemedlemskap.

GREENFEESAMARBETEN/VÄNKLUBBAR (fullbetalande medlemmar)

En aktuell lista över samarbetsklubbar finns på denna sida/länk.

TÄVLINGSGREENFEE VID LOTTADE TÄVLINGAR

Tävlingsgreenfee1

Gäller vid lottade tävlingar

Avgift

Fullbetalande medlemmar2 i Skövde GK

0 kr

Fullbetalande medlemmar2 i övriga klubbar

200 kr

Ej fullbetalande medlemmar2 i Lundsbrunn GK som betalar greenfee

200 kr

Ej fullbetalande medlemmar2 i övriga klubbar

Ordinarie greenfee

1 Avvikelser kan förekomma vid vissa tävlingar beroende på tävlingsbestämmelserna.
   Introduktionskort utfärdade av VGF, SGF, GAF, PGA och SGA gäller inte vid tävling.
2 Med fullbetalande avses person som enligt GIT har ett aktivt medlemskap som inte är begränsat
  eller greenfeemedlemskap.

Övrig greenfee

Korthålsbanan

Avgift

Boende1 i Götene kommun och medlemmar i Lundsbrunn GK

0 kr

Övriga

50 kr

Spel på provisoriska greener2

Avgift

Medlemmar i LbGK som ska betala greenfee

100 kr

Övriga

100 kr

1 Med boende avses folkbokföringsadress.
2 Vid spel på provisoriska greener SKALL slagmatta användas på hela spelfältet utan undantag.