Herrgolf

Vår målsättning med herrgolfen 2020 är att:
  • spela golf med andra klubbmedlemmar
  • förbättra sammanhållningen i klubben
  • få alla att känna sig välkomna, oavsett hcp eller ålder, DOCK lägst 20 år.
Nyheter för 2020
  • Ankomst anmälan öpppnar 30 minuter för första start
  • Ankomstanmälan samt betalning görs i shoppen. Där efter får man sin starttid.
  • Spel från valfri tee all tävlingar. Val av tee görs vid anmälan.
  • När vi spelar 9-hål första start kl. 16:30,
  • När vi spelar 18-hål första start kl. 15:30 
Vi spelar på Torsdagar första start kl 16:30  och när vi spelar 18-hål är första start kl 15:30
Start för säsongen är planerad till den 3 April om banan har öppnat. Vi spelar till slutet av Augusti.
Vi spelar i två klasser, A  och B med lika många deltagare i varje klass

OBS! Ingen prisutdelning så länge restriktionerna för coronaviruset finns.

         Tänk på att det även gäller särskilda tävlingsregler pga coronaviruset.

 

Prisutdelning efter avslutad rond, närvaro krävs. När vi spelar 18_hål sker prisutdelning veckan efter.
Obs! för att inte bli diskvalificerad: scorkortet skall vara tydligt skrivett samt  skall vara signerade efter avslutad rond
Poängsystem är följande: 22, 18, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng för deltagande.
Staravgift: 18-hål 50kr, 9-hål 50kr

 

 
 
Prisbordet efter avslutad Order of merit:
Första och andra pris: presentkort i shopen
Tredje pris: fritt spel på herrgolfen 2020.
 
Välkomna till herrgolfen 2020
Jan Andersson