Herrgolf

Vår målsättning med herrgolfen 2019 är att:
  • spela golf med andra klubbmedlemmar
  • förbättra sammanhållningen i klubben
  • få alla att känna sig välkomna, oavsett hcp eller ålder, DOCK lägst 20 år.
Nyheter för 2019
  • Anmälan görs i GIT från Måndag till Onsdag kl.14:00 
  • Startlista publiceras senast kl.15:00
  • Man kan även anmäla sig på plats senast 20 minuter före sista start enl. startlista
  • Ankomsanmälan samt betalning görs i shopen
  • Åldern för att deltaga är sänkt till 20 år
  • Spel från valfri tee all tävlingar. Val av tee görs vid anmälan. (gäller ej andra banor)
Vi spelar på Onsdagar första start kl 16:30  och när vi spelar 18-hål är första start kl 15:30
Start för säsongen är planerad till den 3 April om banan har öppnat. Vi spelar till slutet av Augusti.
Vi spelar i två klasser, A  och B med lika många deltagare i varje klass
Prisutdelning efter avslutad rond, närvaro krävs. När vi spelar 18_hål sker prisutdelning veckan efter.
Obs! för att inte bli diskvalificerad: scorkortet skall vara tydligt skrivett samt  skall vara signerade efter avslutad rond
Poängsystem är följande: 22, 18, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng för deltagande.
Fyra 18-håls rundor är inbokade, datum 22/5, 19/6, 24/7, 7/8, om man väljer att endast spel nio hål får man enbart närvaro-poäng

Staravgift: 18-hål 40kr, 9-hål 40kr

Resa med övernattning planeras i Augusti om intresse finns.

 
 
Ryder Cup: spelas 7/9-18, de tio bästa herrarna möter de tio bästa damerna.
 
Prisbordet efter avslutad Order of merit:
Första och andra pris: presentkort i shopen
Tredje pris: fritt spel på herrgolfen 2020.
 
Välkomna till herrgolfen 2019
Jan Andersson