Herrgolf

Vår målsättning med herrgolfen 2021 är att:
  • spela golf med andra klubbmedlemmar.
  • förbättra sammanhållningen i klubben.
  • få alla att känna sig välkomna, oavsett hcp eller ålder, DOCK lägst 20 år.
  • Anmälan sker i GIT (min golf) är öppen till kl.12:00 speldagen. OBS!!! ingen efteranmälan
  • Spel från valfri tee all tävlingar. Val av tee görs vid anmälan.
  • När vi spelar 9-hål första start kl. 16:30.
  • När vi spelar 18-hål första start kl. 15:30.
  • Start lista finns tillgänglig senast kl. 15:00
Vi spelar på Torsdagar första start kl 16:30  och när vi spelar 18-hål är första start kl 15:30
Start för säsongen är den 3 juni. Vi spelar till slutet av Augusti.
Vi spelar i två klasser, A  och B med lika många deltagare i varje klass
Prisutdelning efter avslutad rond, närvaro krävs. När vi spelar 18_hål sker prisutdelning veckan efter.
Obs! för att inte bli diskvalificerad: scorkortet skall vara tydligt skrivett samt  skall vara signerade efter avslutad rond
Poängsystem är följande: 22, 18, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng för deltagande.
Staravgift: 18-hål 50kr, 9-hål 50kr

 

  
Prisbordet efter avslutad Order of merit:
Första och andra pris: presentkort i shopen
Tredje pris: fritt spel på herrgolfen 2022.
 
Välkomna till herrgolfen 2021
Jan Andersson