Damgolf

Damkommitten verkar för:

  • Att utveckla golfintresset hos klubbens damer
  • Bättre kunskap om och säkrare tillämpning av golfregler
  • Ökande färdigheter i golfspelet
  • Gemenskap och trevlig samvaro