Vattendagen 2022

Välkommen till Vattendagen 2022

Ta med vänner och bekanta till en härlig friluftsdag ute!

Vattenrådet- Vänerns sydöstra flöden och Lundsbrunn GK bjuder in alla intresserade till en Vattendag på Lundsbrunn golfbana den 14 juni med start 14:30. Kom och lär dig om vattnets betydelse för den biologiska mångfalden och de olika ekosystem som du rör dig i. Våra projekt med dammbygget och ”Blomrika ruffar på Lundsbrunn golfbana” ger mer tillbaka till naturen än du anar. Genom att skapa blomrika ruffar förbättras förutsättningarna för pollinerande insekter att bo och leva. Vi behöver vilda pollinatörer för vår livsmedelsförsörjning och för biologisk mångfald. Idag är våra pollinatörer hotade i landskapet och behöver därför vår hjälp. Våra dammar är med och förbättrar vattenkvalitén i området och blir också naturliga miljöer för många vattendjur.

Under vattendagen finns experter på plats ute på banan. Passa på att lära dig mer om vatten och biologisk mångfald. Ta med vänner och bekanta och gör det till en härlig friluftsdag ute! Givetvis finns det tillgång till både fika och grill.

TA med barnen och håva vid dammen! Garanterat en uppskattad aktivitet som passar alla. Även vuxna!

Gå på fågelvandring och lär dig mer om fåglar eller lyssna på olika föredrag ute på vår vackra bana. Naturligtvis finns det också möjlighet att prova på golf för dem som vill. 

Under eftermiddagen finns också en tipspromenad mm.

Mer information om Vattendagen: Broschyr Vattendagen 2022 (se bif. länk nedan)

 

                                                                                             Välkomna!

 

Pollinering (naturvardsverket.se)

2020 restaurerades drygt 6 000 hektar våtmarker (naturvardsverket.se)

LONA – Lokala naturvårdssatsningen (naturvardsverket.se)

Kommentarer

Fler artiklar