Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

 

Flaggstången

Flaggstången bör alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Vid användande av bollplockare för att ta bollen ur hål skall flaggstången lyftas. Då bör spelaren använda handske.

 

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske. OBS var försiktig med hålkanter.

 

Bunkrar

Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

 

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Kommentarer