Start av Herrgolf 9 april

OBS!! Ingen efter anmälan endast anmälan via min golf eller telefon 0511-575 60 stopptid för anmälan kl12:00 speldagen

Prisutelning kommer att ske vid annat tillfälle. Detta gäller tillsvidare pga coronaviruset

Vår målsättning med herrgolfen 2020 är att:

  • spela golf med andra klubbmedlemmar
  • förbättra sammanhållningen i klubben
  • få alla att känna sig välkomna, oavsett hcp eller ålder, DOCK lägst 20 år.

 

Vi spelar på torsdagar! O.B.S Första start kl 16:30 , när vi spelar 9-hål

När vi spelar 18-hål är första start kl 15:30 

Vi spelar i två klasser, A  och B med lika många deltagare i varje klass
Poängsystem är följande: 22, 18, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng för deltagande.

Spel till slutet av Augusti.

Välkomna till Herrgolfen 2020

Herrkommittén

Kommentarer