Medlemsundersökning av rangen

Vi genomför en medlemsundersökning om våran range. Underlaget är viktigt för att vi skall kunna bli bättre och att ni får den förväntade kvalitén.

Länk till undersökningen

Kommentarer