Kommitemästerskap 14 september

Kommittémästerskapet anmälare man på golf.se. Där har man även möjlighet att anmäla om man vill närvara vid middagen. Ni som endast vill närvara vid middagen kontakata kansliet (0511-57560). Slottet är vårt klubbhus samt klädsel är givetvis valfri.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Julskôj 2019 2019-11-21
Golfresa 2019-11-19
Medlemsundersökning av rangen 2019-11-12
Mental Träning 2019-11-11
Padelhallen Lundsbrunn 2019-11-08