Kommitemästerskap 14 september

Kommittémästerskapet anmälare man på golf.se. Där har man även möjlighet att anmäla om man vill närvara vid middagen. Ni som endast vill närvara vid middagen kontakata kansliet (0511-57560). Slottet är vårt klubbhus samt klädsel är givetvis valfri.

Kommentarer