Film Vattendag 2022

Nu finns en film från vår Vattendag 2022 ute på Svenska Golfförbundet! 

Våra LOVA och LONA projekt har uppmärksammats i golf Sverige och Svenska Golfförbundet som fanns på plats på Vattendagen 2022  har publicerat en film om vårt miljöarbete.

Den 14 juni hade vi en vattendag på banan där flera intressenter fanns på plats för att informera allmänheten om vikten av att vi har ett miljötänk när det gäller vatten.Vatten är en av de viktigaste resurserna till produktion av spannmål och grönsaker. När det kommer till rening av vatten blir våra dammar på banan en del av den reningsprcess som finns i området.Vårt LONA projekt med "blomrika ruffar" ger pollinatörer möjlighet att överleva och bidra till en biologisk mångfald. Med vatten och blomrika ruffar skapar vi förutsättningar för att ekosystem fungerar i naturen. Vårt miljöarbete fortsätter och här gäller det att ta reda på och lära oss vad vi kan göra och göra det på rätt sätt.Med Svenska Golfförbundets film lyfts vår klubb fram som ett bra exempel på hur en golfklubb kan arbeta med biologisk mångfald. Ett arbete vi kan vara stolta över.

Länk till filmenhttps://www.klubbtv.nu/#parts/434310

 

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Fredagsgolf 2022-08-05
Stora sommarrean 2022 2022-07-28
Erbjudande golfpaket 2022-07-25
Rea klubbshoppen 2022-07-25
KM 2022 2022-07-23