BANAN ÄR AVSTÄNGD!

För din egen säkerhet är banan avstängd nedanför ravinen eftersom tunga maskiner används i dammprojektet.

Inget spel och inga promenader nedanför ravinen

Just nu pågår ett stort dammprojekt på golfbanan.

Det är stora mängder material som fraktas runt med tunga maskiner som inte kan bromsa snabbt.

BANAN ÄR EN BYGGARBETSPLATS, respektera detta.

En tung lastad dumper stannar inte snabbt, och med töväder och lera blir det ännu svårare för dem.

INTE NÄRA! GÅ INTE DIT!

Det är för allas säkerhet, både din egen och de som arbetar med ombyggnaden.

Om vi alla hjälps åt så att arbetet kan pågå orstört så får vi en fin bana till sommaren.

Du som vill spela golf

De fyra hålen närmast klubbhuset ovanför ravinen, hål 1, 9, 10, och 18, är öppna för spel.

Och korthålsbanan är också öppen.

Passa på att träna på ditt närspel, och korta slag!

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Juniorträning 2021 2021-03-06
Dammbygget 2021 vecka 9 2021-03-06
Golfäventyret 2021 2021-03-05
Ritning dammen 2021-02-27
Rangen öppen för säsongen 2021-02-26