Kommittémästerskapet anmälare man på golf.se. Där har man även möjlighet att anmäla om man vill närvara vid middagen. Ni som endast vill närvara vid middagen kontakata kansliet (0511-57560).              Slottet är vårt klubbhus samt klädsel är givetvis valfri.