Det finns några platser kvar till klubbresan, anmälan senast denna vecka
Snabb anmälan, svårt att hålla flygpriser. Senast 30 november