Till sidans innehåll
Bild för bildspel
Bildspel
Bildspelet hösten 2013
Bildspel
Bildspel
Bild för bildspel
Bild för bildspel
Bildspelet hösten 2013
Bildspelet hösten 2013
Bild för bildspel
Bildspelet hösten 2013
Bildspel
Solnedgång hål 15 2013
Bildspelet hösten 2013
Välkommen till Lundsbrunn GK - Golfklubben med den personliga servicen

Attraktiva grannklubbssamarbeten

För dig som (sedan 2012) är fullvärdig medlem i Lundsbrunn GK (eller som är medlem och uppgraderar till fullvärdigt medlemskap) så får du spela fritt på Läckö GK och under ordinarie säsong på Skövde GK.

Blir du ny fullvärdig medlem i Lundsbrunn GK så betalar du endast årsavgiften (spelrättsinnehav krävs först andra året) får då välja mellan att spela fritt på Läckö GK eller Skövde GK.